[ad_1]

بیانیه : Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda aranan Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı 06.09.2018 tarihi itibariyle uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.

وزارت بازرگانی

گمرک اداره کل

شماره :20117910-111.01

موضوع :Rusya Fatura Onayı

07.09.2018 / 37055942

توزیع از محل به

علاقه: a) 05.10.2017 مورخ 28449773 نامه ما به تاریخ.

ب) 27.10.2017 مورخ 29041024 نامه ما به تاریخ.

ج) 31.10.2017 مورخ 29124433 نامه ما به تاریخ.

د) 16.11.2017 مورخ 29581890 نامه ما به تاریخ.

الکترونیکی) 22.12.2017 مورخ 30576709 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılar konusu hususlara ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 06.09.2018 مورخ 87041 مقاله شماره;

” Malumları olduğu üzere, 9 اکتبر 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktadır.

Söz konusu uygulamanın bugünkü tarih itibariyle (06.09.2018) uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.”

آن را به نام.

Bilgi edinilmesini ve mezkur yazı konusunun gümrük hizmetinden faydalananlara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.

EK: 1 adet yazı örn.

توزیع:
همه اداره منطقه از گمرک و تجارت

T.C.

وزارت بازرگانی

اداره کل واردات

شماره :62712513 - 724.01.01 – E.87041

موضوع :Rusya Federasyonu Fatura Onayı

TİCARET BAKANLIĞINA

(گمرک اداره کل)

علاقه :05.10.2017 مورخ 106809 sayılı yazı

Malumları olduğu üzere, 9 اکتبر 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktadır.

Sözkonusu uygulamanın bugünkü tarih itibariyle (06.09.2018) uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

احمد ها Erkan ÇETİNKAYIŞ
باکان.
مدیر کل V.

[ad_2]