[ad_1]

بیانیه : Kağıt teminat mektuplarının 01.09.2019 tarihinde sonlanacağı ile E-Teminat Mektubu zorunluğu olacağı ve kılavuz

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره : 85593407-157.01
موضوع : E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında

10.07.2019 / 45855465
توزیع از محل به

علاقه: a) 19.02.2019 مورخ 41770540 نامه ما به تاریخ.
ب) 08.03.2019 مورخ 42408480 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin uygulama kılavuzunun güncel hali ilişikte gönderilmekte olup 1 جولای 2019 tarihi itibarıyla E-teminat mektupları gümrük idarelerince kabul edilmeye başlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmekte olup 1 جولای -1 Eylül 2019 tarihleri arasında hem kağıt hem de e-teminat mektubu olarak düzenlenen teminat mektuplarının kabul edileceği, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, gümrük işlemlerinde kullanımının mümkün olmayacağı hususunda Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu mutabık kalmıştır.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve aksiyonların alınması;uygulamada alınan hata kodlarının ekran görüntüleri ile birlikte Ticaret Uzmanları Sevgi YETİK (s.yetik@ticaret.gov.tr) ile Gözde KURT’a (g.kurt3@ticaret.gov.tr) ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

توزیع: همه اداره منطقه از گمرک و تجارت
من: – E-Teminat Uygulama Kılavuzu

[ad_2]