[ad_1]

بیانیه : Rusya çıkışlı üçüncü ülke menşeli eşyada menşei şahadetnamesi olması halinde fatura onayı gerekmediği hk.

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

گمرک اداره کل

شماره :20117910-111.01

موضوع :Rusya Fatura Onayı

16.11.2017 / 29581890

توزیع از محل به

İLGİ: a) 05.10.2017 مورخ 0028449773 نامه ما به تاریخ.

ب) 27.10.2017 مورخ 29041024 نامه ما به تاریخ.

ج) 31.10.2017 مورخ 29124433 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 14.11.2017 مورخ 123244 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Alpay ARAS
باکان.
مدیر گروه

من: 1 adet yazı

توزیع:
همه اداره منطقه از گمرک و تجارت

T.C.

وزارت اقتصاد وزارت

اداره کل واردات

شماره :31255373-724.01.01-E.123244 14.11.2017

موضوع :Rusya Fatura Onayı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(گمرک اداره کل)

علاقه: a) 05.10.2017 مورخ 106809 نامه ما به تاریخ.

ب) 26.10.2017 مورخ 115836 نامه ما به تاریخ.

ج) 27.10.2017 مورخ 116690 نامه ما به تاریخ.

Malumları olduğu üzere, علاقه (a)’da kayıtlı yazımızla 9 اکتبر 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı yazımız eki tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonunda mukim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Sözkonusu uygulamada, Rusya Federasyonu çıkışlı üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatında, bahse konu ürünlere ait üçüncü ülke menşe şahadetnamesi ve taşıma belgelerinin ibrazı halinde faturalarda Rusya’da yerleşik Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin tasdiki aranmayacaktır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

احمد ها Erkan ÇETİNKAYIŞ
باکان.

[ad_2]