[ad_1]

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

گمرک اداره کل

شماره : 21558579-166.01[GGM-25.07]

موضوع : Bakü Tiflis Kars (BTK) Hattındaki Gümrük İşlemleri

27.10.2017 / 29035932

توزیع از محل به

“Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin Orta Asya ülkelerine demiryolu ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. در این زمینه،, Gürcistan’a geçecek ve Gürcistan’dan gelen tüm trenlerdeki eşya ve yolculara ilişkin gümrük işlemlerini Canbaz İstasyonunda gerçekleştirmek üzere, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.

Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’den alınan 04.10.2017 tarihli yazıda özetle; Normal şartlar altında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinde yer alacak olan Canbaz İstasyonunda, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin bu istasyon için fiili şartlar oluşuncaya kadar, Kars Lojistik Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğünce yapılması talep edilmektedir.

Anılan şirketin 19.10.2017 و 25.10.2017 tarihli yazılarında ise, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından gelecek ilk trenin 30 اکتبر 2017 tarihi itibariyle Bakü’den hareket etmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Canbaz İstasyonundaki fiziki şartlar nedeniyle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce hizmet verilmesi bu aşamada mümkün bulunmadığından, söz konusu Gümrük Müdürlüğü faaliyete geçinceye kadar;

– Gürcistan’dan gelen/Gürcistan tarafına geçecek trenlerin hudut kapısında yapılması gereken gümrük işlemlerinin, Kars Garında Kars Gümrük Müdürlüğünce ikmal edilmesi,

– Ülkemize giriş yönünde demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerine ilişkin giriş özet beyanları ve varış bildirimi ile çıkış yönündeki taşımalardaki çıkış bildiriminin Kars Gümrük Müdürlüğüne verilmesi,

26.10.2017 مورخ 29009637 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgileri ile söz konusu Onay’da belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

باکان.

مدیر کل V.

توزیع:

Gereği:

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.

Bilgi:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

مدیریت ریسک و کنترل اداره کل

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

غربی مدیترانه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

مدیترانه شرقی اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

شرقی دریای سیاه منطقه اداره گمرک و تجارت

شرق مرمره اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

اژه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

استانبول اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

مرکزی مدیترانه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

مرکزی دریای سیاه منطقه اداره گمرک و تجارت

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

اولوداگ اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

[ad_2]