[ad_1]

بیانیه : 2017 / 10236 sayılı Karar ile Bazı Ürünlerin İthalatında ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar ile Güney Afrika Menşeli olan 8703.23.19.11.00 GTİP li (Silindir Hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ü geçmeyenlerbenzinli ) و 8703.32.19.11.00 GTİP li (Silindir Hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ü geçmeyenlerdizel) ürünler için İlave Toplu Konut uygulaması Kararın yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

تعدادی از تصمیم گیری: 2017/10236

01.06.2017 tarih ve 30083 sayılı R.G.

20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/4/2017 مورخ 38317 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarih ve 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

هدف و دامنه

ماده 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) این تصمیم, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

ماده 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

ماده 3- (1) 4458 قانون شماره گمرک, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, Toplu Konut Fonunun tarhına, متعلق به, متهم به, داده به, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, تعهدی, مجموعه, بازگشت, همچنین در پیگیری اعمال و اتصال به معاملات با امنیت.

(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

زور

ماده 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ TOPLU KONUT FONU

(CIF BEDELİNİN YÜZDESİ)

GÜNEY AFRİKA
8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ti geçmeyenler 10
8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3‘ ü geçmeyenler 10

[ad_2]