[ad_1]

11.03.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da göreve gelen Danışma Kurulu; Görev dağılımı yapmak üzere 04.04.2017 tarihinde Dernek Merkezinde Sn. Esen YAĞCI, Sn. Mustafa TAYLAN, Sn. Zihni YEŞİLYURT, Sn. İlhan ÖZOĞUL ve Sn. Tugay GÜMÜŞYAZCI bir araya gelmiş, 2017-2019 Dönemi Danışma Kurulu çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için; Başkan Sn. Esen YAĞCI, Sekreterya Sn.İlhan ÖZOĞUL olarak görev dağılımı yapıldı.

Yapılan ilk toplantıda (04 Nisan 2017) “Müteselsilen Sorumluluk” ve “Ankara, Bursa, İzmir, Mersin derneklerinin de katılımıyla, Gümrük Bakanlığı birimleriyle İSTANBUL‘da İGMD tarafından mesleki sorunlarımızın ön planda tutulacağı, gümrük uygulamalarını konu eden bir çalıştayın planlanması ve en yakın zaman dilimi içinde hayata geçirilmesi” konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunuldu.

Bugün yapılan İkinci toplantıda (04 مه 2017) Dernek Merkezinde Danışma Kurul Üyeleri Sn. Esen YAĞCI, Sn. İlhan ÖZOĞUL, Sn. Tugay GÜMÜŞYAZCI, Sn. H. Fehmi KONAL, Sn. Kasım DEMİR, Sn. Yasin UYAN ve Sn. H. İzzet DAĞLIOĞLU bir araya gelerek toplandı.

Yapılan toplantıda, “Gümrük limanlarında yaşanan sorunlar” ve “Gümrük işlemlerinde, işlem statülerinin geri bildirim sistemi ve Güvas projesi” konularında bilgi alış verişinde bulunuldu. İGMD olarak neler yapılabileceği önerilerini, Yönetim Kuruluna iletilmek üzere görüş birliğine varıldı.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

[ad_2]