[ad_1]

بیانیه : 2017/4 sayılı İhracat, تجارت و ترانزیت, نرخ ارز خدمات سود و فعالیت مالیات بر مستضعفان صادرات فروش و تحویل, درباره تصویر و معافیت اطلاعیه, مالیات, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

ماده 1 - 18/5/2017 مورخ 30070 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره صادرات, تجارت و ترانزیت, نرخ ارز خدمات سود و فعالیت مالیات بر مستضعفان صادرات فروش و تحویل, معافیت اطلاعیه در هزینه ها و هزینه های (صادرات: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama

مقاله موقت 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (سه) هر ماه در مورد نرم افزار به وزارت, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

ماده 2 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/5/2017 30070
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2018 30642 (4. تکراری)

[ad_2]