[ad_1]

بیانیه : İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 و 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

تعدادی از تصمیم گیری: 452

Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 inci maddeleri, 2/2/1984 مورخ 2976 و قانون شماره 26/1/1995 مورخ 4067 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

10 دسامبر 2018

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

حوزه

ماده 1- (1) این تصمیم, 28/9/2018 مورخ 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (خیر: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 مورخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 مورخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşya hakkında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

ماده 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde tahsil edilir.

GTP شرح کالا Menşe Ülke Ek Mali Yükümlülük
12/12/2018-
11/12/2019
12/12/2019-11/12/2020 12/12/2020-11/12/2021
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) İran İslam Cumhuriyeti 48 ABD Doları/Ton 46 ABD Doları/Ton 44 ABD Doları/Ton
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
70.06 70.03, 70.04 یا 70.05
Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılمترamış olanlar

Ek mali yükümlülüğün tahsili

ماده 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 مورخ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

قوانین

ماده 4- (1) 27/10/1999 مورخ 4458 تعداد قانون گمرک و قوانین گمرکی مربوطه, ثبت نام از عوارض گمرکی, متعلق به, متهم به, داده به, و به دنبال روش ها و مقررات مربوط به شکل برای اتصال وثیقه, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, تعهدی, مجموعه, بازگشت, همچنین در پیگیری اعمال و اتصال به معاملات با امنیت.

(2) بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, در مورد کسی که عملیات واردات انجام به تعهدات مالی اضافی 2/2/1984 مورخ 2976 در چارچوب قانون تجارت خارجی در تنظیم تعهدات مالی اضافی حذفیات دو بار مجازات اعمال.

زور

ماده 5-
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 6- (1) این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

[ad_2]