بیانیه : 2017/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 02.07.2017-01.07.2018 dönemi için 1293 ton , 02.07.2018-01.07.2019 dönemi için 1331 ton , 02.07.2019-01.07.2020 dönemi için 1371 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Ekonomi Bakanlığından:

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, 22/4/2017 مورخ 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 مورخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 مورخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

ماده 2 - (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

تصمیم

ماده 3 - (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P. شرح کالا Kota Miktarı (لحن)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.293 1.331 1.371

زور

ماده 4 - (1) این اطلاعیه 2/7/2017 وارد به اجرا در.

اجرایی

ماده 5 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

Ekleri için tıklayınız.