بیانیه : 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (زور: 01.07.2018)

تعدادی از تصمیم گیری : 2018/11975

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/6/2018 مورخ 57253 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste, ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

ماده 2- این تصمیم 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.