[ad_1]

بیانیه : Tayland menşeli pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipteki klimaların Gümrük Vergisi Oranı, Tek bir gövde halinde (self-contained) olanlar için %11.47, Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) için ise %11,97 olarak artırılmıştır. (Uygulama Dönemi: 5/9/2017- 4/9/2020)

تعدادی از تصمیم گیری: 2017/10798

20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/9/2017 مورخ 90068 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 هفتم, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, fasıl sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,47 olarak uygulanır.

(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 olarak uygulanır.

مبحث موقت 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

ماده 2- این تصمیم, 5/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]