[ad_1]

بیانیه : İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 و 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu ile 1512.11.91.00.00 gtip lu ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranları 1/8/2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

تعدادی از تصمیم گیری : 2018/11841

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/5/2018 مورخ 55881 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 هفتم, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) و (7) numaralı dipnotlar, 13 سوم و 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDEİSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1206.00.91.00.19 دیگران 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1206.00.99.00.19 دیگران 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 23(1) 23(1) 0 23(1) 23(1) 23(1) 23(1) 23(1)

"(6)’Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 تاریخ از (bu tarih dâhil) %27 olarak uygulanır.
(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 تاریخ از (bu tarih dâhil) %20,2 olarak uygulanır.”
"(L)Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 تاریخ از (bu tarih dâhil) %36 olarak uygulanır.”

ماده 2- Bu Karar yayıntı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]