[ad_1]

بیانیه : Ürdün ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesinden dolayı İthalat Rejim Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve dipnotlarda bulunan Ürdün ve Ürdün Haşimi Krallığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

تعدادی از تصمیم گیری: 353

20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.

متصل "اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری" در نیروی به, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

22 Kasım 2018

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

مقاله موقت 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

ماده 2- این تصمیم 22/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

[ad_2]