[ad_1]

بیانیه : Bazı maddelerin (Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş, dikişli borular, sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar, hava kanalları, sosis, sucuk, salam için suni kılıflar, sert polivinil klorür boru ekleme parçaları, elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için mutlar, banyo ve duş küvetleri, lavabolar, eviyeler, Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, bideler, sifonlar, hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri, panjurlar, menfezler, kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları, elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları, televizyonlar, teleprojektörler, kağıtlar, kartonlar, örtüler, şilteler, perfore profiller, bazı oyuncaklar…. ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

تعدادی از تصمیم گیری: 433

متصل "اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری" در نیروی به; 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

9 دسامبر 2018

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- (1) 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

ماده 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmiştir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مورخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

ماده 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. اما, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

ماده 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

مقاله موقت 1- (1) به قبل از تاریخ انتشار این تصمیم به ترکیه حمل می شود از یک سند حمل و نقل تنظیم نصب و راه اندازی محصولات از تاریخ انتشار این تصمیم در آخرین ساخته شده 45 در چارچوب روز ثبت نام از قوانین آداب و رسوم و یا مورد آداب و رسوم اعلان برای اعلام خلاصه واردات, این تصمیم باید صدق نمی کند.

ماده 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 6- (1) این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5 8
6 7
3917.29.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.30.00 Dikişli borular 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.40.00 Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.90.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3917.31.00.20.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.31.00.80.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.20.00 Sosis, sucuk, salam için suni kılıflar 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.30.00 Dikişli borular 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.40.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.80.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3917.33.00.00.00 دیگران (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.30.00 Dikişli olanlar 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.40.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.80.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.11 Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.12 Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.19 دیگران (1) 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.11 Banyo küvetleri 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.12 Duş tekneleri 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.13 Lavabolar 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.14 Eviyeler 0 0 0 0 10 10 10
3922.20.00.00.00 Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.10.00 Su depoları (donanımlı olsun olmasın) 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.11 Bideler 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.12 Sifonlar (Pis su tesisatı için) 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3925.10.00.00.00 Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar 0 0 0 0 10 10 10
3925.20.00.00.00 Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.11 Panjurlar 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.12 Menfezler 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.10.00.00 Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.20.00.00 Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.80.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
4805.11.00.00.00 Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting) kağıdı 0 0 0 0 10 10 10
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.10.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.10.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.90.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.90.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.24.00.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.24.00.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.25.00.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.25.00.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.10.00 Kayağan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.90.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6802.23.00.00.00 Granit 0 0 0 0 10 10 10
6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.29.00.90.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6802.91.00.00.11 Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 0 0 0 0 10 10 10
6802.91.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6802.92.00.00.00 Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.93.90.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6802.99.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.99.90.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.10.00.00 Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb) olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.90.00.11 Suni mermerden olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.90.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6810.19.00.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
6810.91.00.00.00 İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları 0 0 0 0 10 10 10
6810.99.00.00.11 Betondan bordür taşları 0 0 0 0 10 10 10
6810.99.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.11 Örtüler 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.12 Şilteler 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.13 Panolar 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.10.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.11 Camdan akşamı olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.21 Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.29 دیگران 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.30.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.11 Her nevi boynuzdan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.12 Mercandan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.13 İşlenmiş bağadan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.14 İşlenmiş fildişinden olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.15 İşlenmiş sedeften olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.16 İşlenmiş kemikten olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.19 دیگران 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler(adi metaller hariç) 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.90.00 دیگران 0 0 0 0 18 18 18
7308.90.51.00.00 İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.59.00.11 İnşaat akşamı 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.59.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.12 İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.13 Perfore profiller 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.14 Debi ayar damperi 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.15 Tek yönlü yaylı klape 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.16 Sandviç panel 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.18 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.11 Demir veya çelik tellerden örgüler 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.12 Demir veya çelik tellerden kafeslikler 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7315.89.00.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
7321.90.00.00.11 Ocaklar için dökme demirden ızgaralar 0 0 0 0 10 10 10
7321.90.00.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.10.00.00 Teleprojektörler 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.20.00.00 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.30.00.00 İçinde resim tüpü olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.60.00.00 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.80.00.00 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.10.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.90.00.19 دیگران 0 0 0 0 10 10 10
8544.20.00.10.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.10.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.90.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.90.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.11.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.19.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.11.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.19.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.11.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.11.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.19.00 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.11.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.19.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.19.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.90.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.90.19 دیگران 0 0 0 0 15 15 15
9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.29.00.00 Aksam, قطعات و لوازم جانبی 0 0 0 0 15 15 15
9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.49.00.00 دیگران 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.87.00.00 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.99.00.00 دیگران 0 0 0 0 30 30 30

(1) Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, مقدونیه, Bosna-Hersek, FAS, فلسطین, تونس, مصر, گرجستان, آلبانی, شیلی, صربستان, مونته نگرو, کوزوو, Morityus, مولدووا, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: مالزی, 4: سنگاپور, 5-.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: کشورهای کمتر توسعه یافته, 7: نسبت به کشورهای توسعه, 8: Diğer Ülkeler

[ad_2]