[ad_1]

بیانیه : İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) و 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım

تعدادی از تصمیم گیری : 2018/11639

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/4/2018 مورخ 34402 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

ماده 1-25/12/2017 مورخ 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK
VERGİSİ (%)
GÖZDEN GEÇİRME
TARİHİ**
8482.10.108482.10.90

4030

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

— en çok 100 mm dış çapa sahip,

— en fazla 40 mm genişliğe sahip,

— toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (a).

0 31.12.2019

(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

ماده 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

ماده 3- این تصمیم 1/1/2018 باید به اجرا در تاریخ انتشار را وارد کنید، به از تاریخ موثر.

ماده 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]