[ad_1]

05/04/2017 مورخ 30029 روزنامه رسمی

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

نرم افزار های مدار بسته

ماده 2 - (1) 1 اما کالا با اشاره به در وزارت مقاله اقتصاد (اداره کل واردات) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

کاربرد

ماده 3 - (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

معاینه

ماده 4 - (1) 3 üncü maddede belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

تصویب

ماده 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

های مدار بسته مستند نظارت استفاده از اطلاعات و اسناد

ماده 6 - (1) مدت اعتبار اسناد نظارت شش ماه است.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 مورخ 4458 تعداد کالا می کند برنامه مانع از مفاد قانون گمرک در مورد ارزش آداب و رسوم. 1 مقاله مقدار مشخص, 4458 شماره کد گمرک از اجرای مقاله از مقررات مربوط به ارزش گمرکی ضروری نیست.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam %5’ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

زور

ماده 7 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 8 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]