[ad_1]

بیانیه : 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçeği tohumu (çerezlik olmayanlar), rep veya kolza tohumu (tohumluk olmayan), aspir tohumu, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları, ayçiçeği tohumu yağı (ham) ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları değiştirildi.

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 15/7/2009 مورخ 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. شرح محصولات Birim Gümrük Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 دیگران 1.200
1205.10.90.00.00 دیگران 1.000
1205.90.00.00.00 دیگران 1.000
1206.00.91.00.19 دیگران 400

1206.00.99.00.19

دیگران

400 (1)
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 850
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.000
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

*لحن: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

ماده 2 - Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]