[ad_1]

بیانیه : اطلاعیه در مورد اجرای نظارت بر واردات (اطلاعیه شماره: 2017/12) که در 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiştir. (3920.51.00.00.00 gtip lu Poli(metil metakrilik)ten plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritlerin kalınlığı 10,5 milimetre altında ve üstünde olanlarına göre gözetim kıymetleri değişti.)

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 16/9/2017 مورخ 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP شرح کالا واحد ارزش گذاری گمرک (USD / کیلوگرم *)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar 6

* Kg: Brüt Ağırlık”

ماده 2 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 3 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]