بیانیه : 4011.40, 4011.50, 4013.20 و 4013.90.00.00.11 gtipleri altında sınıflandırılan kauçuktan lastiklerin ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ekonomi Bakanlığından:

ماده 1 - 11/4/2017 مورخ 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) این اطلاعیه, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTIP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTIP شرح کالا Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3
4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler
4011.20.10.00.19 Diğerleri
4011.40.00.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar 3
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 3,5
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılanlar

*Kg: Brüt Ağırlık

ماده 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

ماده 3 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.