[ad_1]

بیانیه : 2017/4 sayılı Tebliğ kapsamında 1206.00.91.00.11 و 1206.00.99.00.11 gtiplu Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2500 ABD Doları/ton/brüt yükseltildi.

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 5/4/2017 مورخ 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P شرح کالا واحد ارزش گذاری گمرک (ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 2.500
1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 2.500

*لحن: Brüt Ağırlık ”

ماده 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

مقاله موقت 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]