[ad_1]

بیانیه : 6802.23 و 6802.93 gtip lu granitin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

وزارت اقتصاد:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 5/7/2017 مورخ 30115 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2017/15) منشاء در جمهوری خلق چین 6802.23 و 6802.93 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “granit” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ب) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

ج) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. اطلاعات در حوزه تحقیقات, bulgu ve tespitleri içeren “bilgilendirme raporu” Ek’de yer almaktadır.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 10/7/2012 مورخ 28349 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP شرح محصولات Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar 174 ABD Doları/Ton

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, 4 üncü maddede GTP, تعریف و کشور مبدا کالا اشاره وسایل, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]