[ad_1]

بیانیه : Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 و 6912.00.29.00.00 gtiplarında sınıflandırılan porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyasının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

وزارت اقتصاد:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 24/9/2016 مورخ 29837 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/38) منشاء در جمهوری خلق چین 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 و 6912.00.29.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. واردات اداره کل وزارت اقتصاد از تکمیل تحقیقات ضد دامپینگ انجام شده توسط تصمیم گرفته شده به عنوان یک نتیجه این است برای به اجرا درآوردن.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

  1. a) GTIP:آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,
  2. ب) کمیسیون:رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,
  3. ج) TGTC:Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, از محصول منشاء آن در جمهوری خلق چین مربوط به واردات که پیدا شد به ریخته و باعث آسیب به صنعت داخلی. اطلاعات در حوزه تحقیقات, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar Çin Halk Cumhuriyeti %8

6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19 دیگران
6912.00.21.00.00 Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00 Greden olanlar
6912.00.25.00.11 Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12 Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19 دیگران
6912.00.29.00.00 دیگران

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, 4 üncü maddede GTİP’i, تعریف و کشور مبدا کالا اشاره وسایل, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, نرخ آنها را در سراسر اقدامات قطعی نشان داده شده است در برابر آزادسازی واردات تحت رژیم گردش خون رایگان شارژ.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]