[ad_1]

بیانیه : 2015/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 7007 gtip i altında sınıflandırılan ürünlerden 7007.19.80.00.13 gtip lu 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ve 7007.19.80.00.14 gtip lu 84.71, 85.17 و 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç tutulmuştur.

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 18/11/2015 مورخ 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2015/49)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 و 7007.19.80.00.14 به استثنای) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 و 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

ماده 2 - Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.19.80.00.13, 7007.19.80.00.14, 7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 به استثنای)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 8471, 85.17 و 8528 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) Çin Halk Cumhuriyeti Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
دیگران 66,1
İsrail Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
دیگران 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar İsrail
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]