[ad_1]

بیانیه : 2008/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı vergiye tabi Endonezya, مالزی, Tayvan menşeli menteşelerin gtip u 8302.10 şeklinde değiştirilmiş; Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç tutulmuştur.

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 27/8/2008 مورخ 26980 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2008/29)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 و 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar” için 21/12/2016 مورخ 29925 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.”

ماده 2 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP شرح کالا Menşe/Çıkış Ülkesi Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/KG)
8302.10 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç) EndonezyaMalezya

Çin Tayvanı

1,64
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00 دیگران, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) EndonezyaMalezya

Çin Tayvanı

0,75

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]