[ad_1]

بیانیه : 72 و 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, 27/4/2018 مورخ 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 مورخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 مورخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

تصمیم

ماده 2 - (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

زور

ماده 3 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]