1 جولای 2017 مورخ و 30111 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (خیر: 2017/7)