[ad_1]

5 مه 2017 مورخ و 30057 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (سری بدون: 12)

[ad_2]