[ad_1]

بیانیه : Kıymetli taşların (Elmas , pırlanta , yakut , zebercet, zümrüt, topaz, safir, اینچ) Kabul kredili , vadeli akreditif , ve mal mukabili ödeme şekillerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu kesintisi %0 مشخص شد.

تعدادی از تصمیم گیری; 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 مورخ 90568 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 مورخ 4684 sayılı Kanunun geçici 3 بر اساس ماده, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

ماده 1- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) آن را به عنوان شناسایی شد.

ماده 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]