[ad_1]

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10099

20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Karar’ına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/3/2017 مورخ 35038 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- 20/12/1995 و خوش شانس 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Karar’ına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu faslın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA GÜR. B-HER G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.

0904.21.90.00.11

Kırmızı Biber

15(6) 15(6) 0 15(6) 15(7) 15(6) 15(6)

(6): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 تاریخ از (bu tarih dâhil) %75 olarak uygulanır.

(7): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 تاریخ از (bu tarih dâhil) %56,2 olarak uygulanır.

ماده 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]