[ad_1]

بیانیه : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره:2015/12) de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında yalnızca 8509.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve ev işlerinde kullanılmaya mahsus mikser , blender , öğütücü vs. gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan bıçaklarda dampinge karşı vergi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen bıçaklar 8208.30.00.00.00 tarife pozisyonunda yer almakta olup Kilogram başına olmak üzere 20,85 USD tutarında dampinge karşı vergi uygulamaya konulmuştur. Bahsi geçen tebliğ yürürlüğe girmiştir.

اطلاعیه در رابطه واردات در پیشگیری رقابت ناعادلانه

(ارتباطات بدون: 2015/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

وزارت اقتصاد: 24.05.2017 مورخ 30075 sayılı R.G.

ماده 1 - 23/5/2015 مورخ 29364 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2015/12)’in 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Soruşturma konusu ürün, 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar”dır.

(2) Soruşturma konusu ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.”

ماده 2 - Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

GTIP Madde Menşe Ülke Dampinge Karşı Vergi (ABD Doları/Kg)
8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar

Çin Halk Cumhuriyeti

20,85

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]