[ad_1]

بیانیه : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından Nihai Kullanım Tespit Raporlarının (NK1) ücretlendirilmesi hk. (Nihai kullanım izni için düzenlenecek ay itibariyle ilk YGM raporuna 2100.-TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir.)

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

گمرک اداره کل

شماره : 82858591-161.99

موضوع : NK1 Tespit Koduna İlişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi

24.08.2017 / 27566207
توزیع از محل به

علاقه: a) 24.07.2017 tarihli yazınız.

ب) 25.07.2017 مورخ 26769170 نامه ما به تاریخ.

Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden YGM’ler tarafından Nihai Kullanım Tespit Raporlarının (NK1) ücretlendirilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

معلوم است که, Gümrük Yönetmeliğinin 207/4 üncü maddesi ve 6 Seri nolu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 11 inci maddesinde, nihai kullanıma ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit raporuyla her bir nihai kullanım iznine konu eşyanın öngörülen süre dahilinde belirtilen nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Gümrük Mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri uyarınca her bir nihai kullanım izni için bir YGM raporu düzenlenmesi gerekmekte olup aynı nihai kullanım izni için birden fazla rapor düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla anılan Yönetmelik ve Tebliğin ilgili maddeleri çerçevesinde nihai kullanım izni için düzenlenecek ay itibariyle ilk YGM raporuna 2100.-TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir. Bu konuda İlgi (ب) de gönderilen yazımızın dikkate alınmaması gerekmektedir.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Ayhan IŞIK
باکان.
مدیر گروه

توزیع: Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri

[ad_2]