[ad_1]

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10106

31/1/2017 مورخ 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 مورخ 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 تعداد قانون مالیات بر ارزش افزوده 28 هفتم 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

ماده 1 - 31/1/2017 مورخ 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

ماده 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]