[ad_1]

بیانیه : 3920.51.00.00.00 GTIP’te yer alan Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde) olanlar ürün için 15 Ekimden itibaren gözetim kıymet uygulaması başlıyor.

وزارت اقتصاد:

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

GTIP شرح کالا واحد ارزش گذاری گمرک (USD / کیلوگرم *)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde olanlar 6

* Kg: وزن ناخالص

نرم افزار های مدار بسته

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (اداره کل واردات) این است که توسط گواهی بازرسی وارد برگزار می شود. گواهی بازرسی از ثبت نام از گمرک مربوطه در اعلامیه آداب و رسوم. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

کاربرد

ماده 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

معاینه

ماده 4 - (1) این اطلاعیه 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

تصویب

ماده 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

های مدار بسته مستند نظارت استفاده از اطلاعات و اسناد

ماده 6 - (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) گواهی بازرسی, 27/10/1999 مورخ 4458 تعداد کالا می کند برنامه مانع از مفاد قانون گمرک در مورد ارزش آداب و رسوم. 1 مقاله مقدار مشخص, 4458 شماره کد گمرک از اجرای مقاله از مقررات مربوط به ارزش گمرکی ضروری نیست.

قوانین لغو

ماده 7 - (1) 2/7/2015 مورخ 29404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2015/4) این لغو است.

زور

ماده 8 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 9 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.
Ekler için tıklayınız.

[ad_2]