[ad_1]

بیانیه : Gümrük Kanunu’nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 30. و 34. Maddeleri” gereğince verilen 5000 USD ve altı işlemler 17/07/2017 tarihinden itibaren TPS sistemine alınacaktır.

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

مدیریت ریسک و کنترل اداره کل

شماره :73421605-145

موضوع :TPS-SBİF-5.000 USD ve
Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.

GENELGE

(2017/8)

20.03.2012 tarih ve 28239 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

در این زمینه،, Serbest Bölge Giriş Çıkış programında beyan edilen, “Gümrük Kanunu’nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 30. و 34. Maddeleri” gereğince verilen 0992 kodlu “TPS-SBİF- 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz” Serbest Bölge İşlem Formlarının (SBİF) 17/07/2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan e-belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0992 (TPS-SBİF-5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz) kodlu SBİF’ler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen 0992 kodlu e-belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:16545419880961000000392/1) Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı / SBİF Bilgileri ekranında beyan edilecek olup kontrol ve düşümler sistem tarafından yapılacaktır.

3- Söz konusu e-belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletilecektir. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda SBİF içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

4- 0992 kodlu e-belgenin Serbest Bölge Giriş – Çıkış Programı üzerinde refere edilmesi ile kontrol ve düşüm işlemlerinin gerçekleşmesi, Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının devreye
alındığı Gümrük Müdürlüklerinde uygulanacaktır.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Cenap AŞCI
باکان.
Müsteşar

[ad_2]