[ad_1]

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10051

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/3/2017 مورخ 27047 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

ماده 1- (1) Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilir.

(2) Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.

ماده 2- (1) Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.

(2) Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

ماده 3- (1) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

ماده 4-(1) 16/8/1985 مورخ 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

ماده 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]