[ad_1]

11 مه 2017 مورخ و 30063 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

[ad_2]