24 Nisan 2017 مورخ و 30047 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik