[ad_1]

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10555

14/2/2017 مورخ 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/5/2017 مورخ 12373900 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 مورخ 244 sayılı Kanununun 3 بر اساس ماده, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

[ad_2]