[ad_1]

بیانیه : 2010/814 sayılı Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın amaç ve kapsam başlıklı 1 inci ve Kontenjan dönemleri ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış; tarife kontenjanından yararlanacak ürünlere büyükbaş hayvanların eti, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu yağı, kedi köpek mamaları ve diğer hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ve bazı ürünler eklenmiş; börülce, güvercin bezelye, barbunya, kavun-karpuz tohumu, efedra ve bazı diğer ürünler tarife kontenjanı kapsamından çıkarılmıştır.

تعدادی از تصمیم گیری: 1143

Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 قانون شماره 1 اینچ, 474 قانون شماره 2 هفتم, 3283 قانون شماره 2 هفتم, 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

13 ژوئن 2019

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1-18/8/2010 مورخ 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 7/5/2010 مورخ 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 مورخ 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

ماده 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tablo

G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı Tarife kontenjanı Dönemi Uygulanacak
– Gümrük Vergisi
(%)
/
– Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)
/
– Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net )
0201 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 5000 لحن 01.01 - 31.12 0
0202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş) 0
0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 100 لحن 01.01 - 31.12 0
0602.90.41.00.11 Çelikler 200 لحن 01.01 - 31.12 0
0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 دیگران
0602.90.46.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olan 200 لحن 01.01 - 31.12 0
0602.90.47.00.00 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00 دیگران
06.03 (0603.90.00.00.00 به استثنای) Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 5 لحن 01.01 - 31.12 0
0701.10.00.00.00 Tohumluk 500 لحن 01.01 - 31.12 0
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 1.500 لحن 01.06 - 30.09 من
0703.90 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler 500 لحن 01.01 - 31.12 دوم
0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 500 لحن 01.01 - 31.12 0
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
0706.10 Havuçlar ve şalgamlar 1.000 لحن 01.01 - 31.12 ج
0708.10 Bezelye (Pisum sativum) 50 لحن 01.01 - 31.12 0
0708.90 Diğer baklagiller 100 لحن 01.01 - 31.12 0
0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 200 لحن 01.07 - 30.09 iv
0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 700 لحن 01.01 - 31.12 0
0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 600 لحن 01.01 - 31.12 0
0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 2.000 لحن 01.01 - 31.12 V
0713.90 دیگران 250 لحن 01.01 - 31.12 0
0811.10 Çilek 300 لحن 01.01 - 31.12 0
0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü 1.000 لحن 01.01 - 31.12 0
0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 300 لحن 01.01 - 31.12 0
0813.20.00.00.00 Erik 400 لحن 01.01 - 31.12 0
0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] 250 لحن 01.01 - 31.12 0
0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları]
0910.99 دیگران 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1001.99.00.00.11 Adi buğday 10.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
1005.90 دیگران 5.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1008.30.00.00.00 Kuş yemi 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1201.90.00.00.00 دیگران 5.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 15.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1208.10 Soya fasulyesinin unu ve kaba unları 1.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J ve C presl.)tohumları
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 دیگران
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 به استثنای) دیگران 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1211.90.86 دیگران 200 لحن 01.01 - 31.12 0
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 25.000 لحن 01.01 - 31.12 0
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 10.000 لحن 01.01 - 31.12 0
15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) 100 لحن 01.01 - 31.12 %20
1518.00.31.00.00 Ham olanlar 50 لحن 01.01 - 31.12 0
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler 100 لحن 01.01 - 31.12 %5
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 1.000 لحن 01.01 - 31.12 ج
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 750 لحن 01.01 - 31.12 ج
1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) 300 لحن 01.01 - 31.12 V
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 750 لحن 01.01 - 31.12 vi
1902.20.30 Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı) 500 لحن 01.01 - 31.12 0
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 1.000 لحن 01.01 - 31.12 vi
2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 200 لحن 01.01 - 31.12 0
2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 200 لحن 01.01 - 31.12 V
2004.90.50.00.11 Bezelye 200 لحن 01.01 - 31.12 vi
2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler
20.08
(2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12, 2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 به استثنای)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 200 لحن 01.01 - 31.12 vi
20.09
(2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 به استثنای)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 200 لحن 01.01 - 31.12 0
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 50 لحن 01.01 - 31.12 0
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 150 لحن 01.01 - 31.12 V
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 100 لحن 01.01 - 31.12 0
2106.10.20.00.19 دیگران
2106.90 دیگران 100 لحن 01.01 - 31.12 V
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası
(20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
500 hl 01.01 - 31.12 vi
2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 500 لحن 01.01 - 31.12 0
2309.90 دیگران 500 لحن 01.01 - 31.12 0

من : 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.

دوم: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.

ج: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.

iv: 1 جولای- 30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

V: İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.

vi: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.

ماده 3- Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.”

ماده 4- این تصمیم, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 5- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

[ad_2]