بیانیه : در این راستا, “stres çarkıolarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 یا 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilmektedir.

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat Dairesi

شماره : 20117910-590

موضوع : Stres Çarkı

07.07.2017 / 26316751

توزیع از محل به

معلوم است که; oyuncakların ithalat denetimi 30.12.2017 مورخ 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup Ekonomi Bakanlığından alınan 08.06.2017 tarihli ve E.63625 sayılı yazıda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısından bahisle;

“Malumları olduğu üzere, علاقه (a) yazınızla stres çarkı cinsi ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. در این زمینه،. söz konusu ürünler ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre denetlenmeye başlanmıştır.

با این حال،, piyasaya arz edilen stres çarklarında CE işareti bulunmadığı görülmekte olup. Bu ürünlerle ilgili olarak vatandaşlardan şikayet alınmaktadır. Söz konusu ürünlere yönelik 2017/10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvuru sayısı az olup, bu durumun stres çarklarının gümrük idareleri tarafından kapsam dışı olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

در این زمینه،, halihazırda piyasaya arz edilen stres şarkı cinsi ürünlerin Bakanlığınızca yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında değerlendirilmesi ve gümrük idarelerinin söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilmemesine yönelik bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.”

Denilmektedir.

در این راستا, “stres çarkı” olarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 یا 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

باکان.

مدیر کل V.

توزیع:

غربی مدیترانه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

مدیترانه شرقی اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

شرقی دریای سیاه منطقه اداره گمرک و تجارت

شرق مرمره اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

اژه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

استانبول اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

مرکزی مدیترانه اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

مرکزی دریای سیاه منطقه اداره گمرک و تجارت

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

اولوداگ اداره منطقه ای از آداب و رسوم و تجارت

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü