[ad_1]

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10101

Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/3/2017 مورخ 33170 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16, 22 و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

ماده 1 - (1) 14/4/2010 مورخ 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (لحن) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
10.05 مصر 500.000 0 31/12/2017

Gümrük vergisi

ماده 2 - (1) این تصمیم 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

ماده 3 - (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (اداره کل واردات) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansı 31/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

قوانین

ماده 4 - (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

زور

ماده 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]