[ad_1]

بیانیه : 2017 / 6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 7315 pozisyonunda yer alan transmisyon zincirleri , diğer zincirler ve aksamlar için Brüt kg. üzerinden olmak üzere 5 ila 10 USD arasında gözetim uygulaması yürürlüğe girecektir. Söz konusu tebliğ 24.05.2017 مورخ 30075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (2017/6)

وزارت اقتصاد: 24.05.2017 مورخ 30075 sayılı R.G.

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

GTIP شرح محصولات واحد ارزش گذاری گمرک (USD / کیلوگرم *)
7315.11.90.00.11 Transmisyon Zincirleri 5
7315.11.90.00.19 دیگران 5
7315.12.00.00.11 Transmisyon Zincirleri 7
7315.12.00.00.19 دیگران 10
7315.19.00.00.00 Aksamlar 5

*Kg Brüt Ağırlık

نرم افزار های مدار بسته

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (اداره کل واردات) این است که توسط گواهی بازرسی وارد برگزار می شود. گواهی بازرسی از ثبت نام از گمرک مربوطه در اعلامیه آداب و رسوم. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

کاربرد

ماده 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

معاینه

ماده 4 - (1) این اطلاعیه 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

تصویب

ماده 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

های مدار بسته مستند نظارت استفاده از اطلاعات و اسناد

ماده 6 - (1) مدت اعتبار اسناد نظارت شش ماه است.

(2) گواهی بازرسی, 27/10/1999 مورخ 4458 تعداد کالا می کند برنامه مانع از مفاد قانون گمرک در مورد ارزش آداب و رسوم. 1 مقاله مقدار مشخص, 4458 شماره کد گمرک از اجرای مقاله از مقررات مربوط به ارزش گمرکی ضروری نیست.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

زور

ماده 7 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 8 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]