[ad_1]

بیانیه : 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesindekiŞirketbaşlıklı tanımı değiştirilmiştir.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ماده 1 - 24/5/2006 مورخ 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2006/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (من) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(من) Şirket: 13/1/2011 مورخ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 مورخ 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 مورخ 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,"

ماده 2 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 3 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]