[ad_1]

5 مه 2017 مورخ و 30057 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/25)

[ad_2]