[ad_1]

بیانیه : Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) آن را به عنوان شناسایی شد.

Maliye Bakanlığı (اداره درآمد)’ndan:

معلوم است که, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 از مقاله (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) آن را به عنوان شناسایی شد.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

از سوی دیگر،, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

[ad_2]