[ad_1]

Açıklama : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018-12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar Hakkında Genelge

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.07
Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
(P-KKK) Karar Hakkında Genelge

18.07.2018 / 35953870
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 02.08.2018 tarihli ve E.68506 sayılı yazıda; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararının 12.04.2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu yazı ve eki anılan Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Fehmi ÇAKAR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 Adet Yazı ve Eki
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]