[ad_1]

Açıklama : Rusya Federasyonu Fatura Onayı kapsamında, diğer ülkelerden veya ihracatçının başka ülkede olup Rusya Federasyonundan mezkur ürünlerin Türkiyeye gönderilmesi halinde, gümrük beyannamesine konu fatura ile Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz onaylı faturanın gümrüğe birlikte ibraz edilerek aralarında bağlantı kurulacak bir referans ibaresi bulunması ve bu iki fatura arasındaki bağın belgelendirilmesi durumunda ithalatına izin verilmesi.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-111.01
Konu: Rusya Fatura Onayı

27.10.2017 / 29041024
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 05.10.2017 tarihli ve 0028449773 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusunda Ekonomi Bakanlığından alınan 26.10.2017 tarihli ve 115836 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Alpay ARAS
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 62712513-724.01.01 -E.115836
Konu: Rusya Federasyonu Fatura Onayı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 05.10.2017 tarihli ve 106809 sayılı yazı

Malumları olduğu üzere, ilgide kayıtlı yazımızla 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı hususu bildirilmişti.

Sözkonusu uygulama kapsamında diğer ülkelerden veya ihracatçının başka ülkede olup Rusya Federasyonundan mezkur ürünlerin Türkiye’ye gönderilmesi halinde, gümrük beyannamesine konu fatura ile Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz onaylı faturanın gümrüğe birlikte ibraz edilerek aralarında bağlantı kurulacak bir referans ibaresi bulunması ve bu iki fatura arasındaki bağın belgelendirilmesi durumunda ithalatına izin verilecektir.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

[ad_2]