Halkalı Gümrük Müdürlüğü Çatalca daki yeni yerine taşınmıştır. Ayrıca Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü 21.03.2016 tarih itibariyle faaliyete başlamıştır. Demiryolu ile gelen eşyalar Gar Gümrük Müdürlüğünden gümrüklenecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.03.2016 tarihli ve 14614722 sayılı yazısı (Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün Açılması hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı: 21558579-166.01[GGM-11.17]
Konu: Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün Açılması Hk.
17.03.2016 / 14614722
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 3/3/2016 tarihli ve 14429077 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihi itibarıyla, Bakanlığımız ile TOBB arasında 17.05.2012 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde hizmet kalitesinin ve gümrük kontrollerinde etkinliğin artırılması amacıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Çatalca’daki gümrük tesislerinde faaliyet vermeye başlaması öngörülmektedir.

Diğer taraftan demiryolu ile Halkalı’ya gelecek eşyaya gümrük hizmeti vermek üzere, 25 01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kapsamda;

1) Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihi itibarıyla Çatalca’da inşa edilen yeni gümrük tesislerine taşınarak faaliyetine burada devam etmesi,

2) Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün 21.03.2016 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesi ile Halkalı TCDD sahasında mevcut geçici depolama yerlerine 21.03.2016 tarihi itibarıyla Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü adına geçici depolama yeri kodları verileceğinden, bu tarihten itibaren sadece demiryolu ile Halkalı’ya gelen veya demiryolu ile Halkalı’dan giden eşyanın ithalat-ihracat-transit gümrük işlemlerinin bu gümrük idaresinde yerine getirilmesi,

3) 21.03.2016 tarihi itibarıyla, Halkalı Gümrük Müdürlüğüne bağlı mevcut Halkalı TCDD sahası içinde yer alan geçici depolama yerlerine Halkalı Gümrük Müdürlüğü adına eşya alınmaması, bu tarihe kadar geçici depolama yerlerine girişi yapılmış bulunan eşyanın gümrük işlemlerinin ise Halkalı Gümrük Müdürlüğünce görevlendirilecek yeteri sayıdaki personel tarafından yerine getirilmesi,

4) Halkalı Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçeceği Çatalca’daki tesislerde bulunan geçici depolama yerleri için yeni geçici depolama yeri kodları oluşturulacak olup, Halkalı TCDD sahasında mevcut geçici depolama yerlerinde Halkalı Gümrük Müdürlüğü adına tescil edilmiş bulunan işlemlerin tamamlanmasına kadar mevcut geçici depolama kodlarının kapatılmaması gerektiğinden, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakiben söz konusu kodlara bloke konulabilmesi için durumun Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilmesi,
Gerekmektedir.

Bu çerçevede, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Çatalca’daki yeni yerine taşınarak burada hizmete başlaması ile Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü’nün faaliyete geçirilmesi surecinde ve sonrasında gümrük iş ve işlemlerinde aksamaya sebebiyet verilmemesi yönünde Bölge Müdürlüğünüzce gerekli tüm tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı: 76107777-166.01 [GGM-11.17]
Konu: Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün Açılması Hk.
17.03.2016 / 14659598
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte bir örneği gönderilen 17.03.2016 tarihli 14614722 sayılı yazıda; Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihi itibarıyla, Bakanlığımız ile TOBB arasında 17.05.2012 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde hizmet kalitesinin ve gümrük kontrollerinde etkinliğin artırılması amacıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Çatalca’daki gümrük tesislerinde faaliyet vermeye
başlamasının öngörüldüğü,

Diğer taraftan demiryolu ile Halkalı’ya gelecek eşyaya gümrük hizmeti vermek üzere, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün kurulduğu, bu kapsamda;

1) Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün 21.03.2016 tarihi itibarıyla Çatalca’da inşa edilen yeni gümrük tesislerine taşınarak faaliyetine burada devam etmesi.

2) Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünün 21.03.2016 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesi ile Halkalı TCDD sahasında mevcut geçici depolama yerlerine 21.03.2016 tarihi itibarıyla Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü adına geçici depolama yeri kodları verileceğinden, bu tarihten itibaren sadece demiryolu ile Halkalı’ya gelen veya demiryolu ile Halkalı’dan giden eşyanın ithalat-ihracat-transit gümrük işlemlerinin bu gümrük idaresinde yerine getirilmesi,

3) 21.03.2016 tarihi itibarıyla, Halkalı Gümrük Müdürlüğüne bağlı mevcut Halkalı TCDD sahası içinde yer alan geçici depolama yerlerine Halkalı Gümrük Müdürlüğü adına eşya alınmaması, bu tarihe kadar geçici depolama yerlerine girişi yapılmış bulunan eşyanın gümrük işlemlerinin ise Halkalı Gümrük Müdürlüğünce görevlendirilecek yeteri sayıdaki personel tarafından yerine getirilmesi,
talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Çatalca’daki yeni yerine taşınarak burada hizmete başlaması ile Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü’nün faaliyete geçirilmesi sürecinde ve sonrasında gümrük iş ve işlemlerinde aksamaya sebebiyet verilmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

Halil İbrahim BOZKUŞ
Bölge Müdürü

Ek:
1 Adet Yazı

Dağıtım:

Gereği İçin:
Bilgi İçin:
ASB Şube Müdürlüğüne
Halkalı Gümrük Müdürlüğüne
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne
Tüm Şube Müdürlüklerine

İbrahim AYDIN
Gümrük Müşaviri

ibrahim.aydin@localhost/dlkgumruk.com Adres:Üstbostancı yalı yolu sk.
www.localhost/dlkgumruk.com İsmail Ergin İş Merkezi B Blok
Tel :(0216) 409 15 15 Pbx No:54 Kat:6 Daire:12 Kadıköy
Faks:(0216) 409 15 19 İSTANBUL/TÜRKİYE
Gsm:(0542) 789 21 85
yeni-imza