[ad_1]

12.07.2017 Çarşamba günü (dün) Polat Renaissance Otel’de TİM’in ev sahipliğinde düzenlenen “İhracatta E-Fatura Uygulama Semineri”ne bin civarında dinleyici katıldı.

Başkanımız Sayın Serdar KESKİN, Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Mustafa SEZEN, Sayın Mithat Uğur YETİŞKİN, Sayın Özlem TAN ve İTO 25 No.lu Meslek Komitesi Üyesi Sayın Bayram DOĞAN’ın da dinleyiciler arasında olduğu seminere İHKİB Denetim Kurulu Üyesi Sayın Birol SEZER moderatörlük yaptı.

İhracatta E-Fatura uygulamalarını maliye yönünden Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Abdullah KİRAZ ve Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Sayın Şahin Engin UYSAL değerlendirdi. Gümrüklerde İhracatta E-Fatura uygulamaları hakkında Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU bilgi verirken, E-Fatura Uygulamalarını da Türkkep E-Dönüşüm Çözüm ve Destek Yöneticisi Sayın Rabia YILMAZ anlattı.

E-Fatura uygulamasında sahadan gelen taleplere göre hareket edildiğine dikkat çeken Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Abdullah KİRAZ; işlemlerin yüzde 98’inin elektronik ortamlarda yapıldığını ve elektronik ortamda işlenen verilerin içerisinde en önemlisinin E-Beyanname olduğunu belirtti. Elektronik ortamda yakın zamanda E-İrsaliye sisteminin de uygulamaya gireceğini belirten Sayın KİRAZ; bütün ihracatçılar faturalarını E-Fatura olarak düzenlemek zorunda olmadığını belirtti. E-Fatura sisteminde 16 bin ihracatçının kayıtlı, 40 bin ihracatçının da kayıtlı olmadığını belirten Sayın KİRAZ, E-Fatura uygulamasında son güncellemelerle birlikte teknik bir sorun kalmadığını dile getirdi.

Gümrük Yönünden İhracat Beyannameleri E-fatura Düzenlenmesi hakkında bilgi veren Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU, 2012 yılında Tek Pencere Sistemine geçilmesiyle 118 belge elektronik ortamda işlendiğini ve 20 bin işlem gerçekleştirildiğini aktardı. 2018 Yılında Gümrük Beyannamesi ekinde hiçbir belgenin kağıt ortamında olmaması için çaba harcadıklarını belirten Sayın KUTLU “Beyannamede kontrol edilmek istenen alanlar var. Burada üç unsurdan vazgeçilemez. Bu 3 unsur şöyle; kimin eşyayı getirdiği, belgede yer alan tutar ya da miktar kontrolü, gelen eşya hangi eşya. Gözle yapılan kontrol elektronik ortamda da yapılabilmeli. Bu yüzden Gümrük Tarifesinden vazgeçmek pek mümkün değil. Bizim amacımız en az maliyet ile işlem yapabilme ama burada araç amacın yerine geçmemeli” dedi.

Yaşanabilecek teknik sorunlar olabileceğini bu sorunların üstesinden gelmek için ise bir genelge yayınlandığından belirten Sayın KUTLU “Genelgeye göre ihracatçı E-Faturasını oluşturduktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminden yanıt alamaz ise 0100 kodu ile kağıt fatura düzenleyebilecek ve ihracat işlemlerine devam edebilecek. ihracatta beyan edilecek E-Faturanın 0886 kodu ile beyan edilmesi, E- Fatura sistemlerinden cevap alınamadığı taktirde düzenlenecek kağıt faturanın 0100 kodu ile beyan edilmeli. Bu geçiş süreci bittiğinde, teknik hataların dışında, işlemleri kolaylaştırmak adına 0886 kodlu E-Fatura kullanmak yerine 0100 kodlu kağıt fatura kullanarak elektronik kontrollerden kaçınan mükelleflerin cezai durumlarla karşılaşabileceğine dikkat çekmek isterim” dedi.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU ayrıca şu detaylardan da bahsetti:

  • İhracat beyannamelerinde, ihracatçılar aynı GTİP’te yer alan eşyalarının tek bir GTİP kaleminde beyan edebilecek. Ancak her GTİP kalemine e-faturada aynı GTİP kalemine dahil edilen satırlar yazılmak durumunda.
  • E-Fatura sistemi şuan eşyanın teslim şekline göre navlun ve sigortanın ayrıca beyan edilmesine olanak vermiyor. Eşyanın teslim şekline göre şimdilik navlun ve sigorta masraflar eşyaların birim fiyatının üzerine dağıtılarak e-Faturanın açıklama bölümünde yapılan dağıtım işleminin açıklanmalı.
  • Gelir İdaresine göre bir fatura bedelsiz yani sıfır bedel ile düzenlene biliyor. Gümrük mevzuatı açsından ise her eşyanın bir kıymeti olmak zorunluluğu var teorik olarak, bu yüzden bedelsiz yani sıfır bedel ile beyanname oluşturulması pek mümkün değil. İhracatçı bedeli olan eşyalarına ilişkin fatura satırlarını oluşturacak, bedelsiz eşyası için ise ayrı bir satır açacak ve eşyanın bedelsiz olduğunu gösteren bir seçenek olacak. Bu seçenek seçildiğinde sistem bedelsiz, o kalem için bedel kontrolü yapmayabilecek.
  • “Faturada Düzeltme ve İptal” için ihracatçı da ihracatçının temsil hakkı verdiği temsilcisi de işlem yapabilir. Bu tamamen ihracatçı ve temsilcisi arasında bir konu. Burada idare tarafından istenen şudur, kim hangi yetkiyi hangi vasıfla kullanacaksa idareye başvurup ihtiyaç olunan şifreyi alacak. Bu konuda uygulamada ki sorunlarda aşıldı.
  • Yeşil Hat, Bedelsiz İhracat, Konsinye İhracat ve Hariçte İşleme Rejimine istinaden yapılan ihracatlar da düzenlemelerin yapılmaya devam edilmekte.

E-Fatura alanında bir sorun ile karşılaşıldığında uygun çözümler sunulmaya çalışıldığını belirten Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müdürü Sayın Şahin Engin UYSAL; 1 Temmuz’dan önce canlı testin yapıldığını ancak canlı teste katılan firma sayısının 10-12 arasında olduğunu ancak 65 bin ihracatçı firmanın olduğunu açıkladı.

Sayın UYSAL “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı pazartesi günü alt yapısını değiştirerek teknik sorunu ortadan kaldırdı. Geçen hafta başlayan ve arafta bekleyen bütün işlemler bitirildi. E-Fatura ile birlikte 80 bin fatura elektronik ortamda düzenlendi. E-Fatura ortamında sadece bilgisayar ortamında fatura düzenlenmeyecek. Entegratörler ile birlikte yapılan çalışmalarla cepten ve tabletten de E-Fatura düzenlemek mümkün. Böylece 7/24 fatura düzenlemek mümkün olacak. Daha önce fatura üzerinden kalem ile düzeltme yapılan işlemler E-Fatura ile taslak üzerinden gerekli düzenlemeler yapılabilecek. Fatura beyanname ile ilişkilendirilene kadar iptal etmek mümkün ancak beyanname ile etkileştiğinde iptal için tescil ile ilişiği kesilmeli.” dedi.

Sayın UYSAL, E-Fatura kapsamı hakkında, “İhracatçılar için E-Fatura için zorunu değil, E-Fatura uygulamasına hali hazırda kayıtlı olanlardan ihracatçılar, yolcu beraberi eşya satışı yapanlar ve sadece gümrük çıkış beyannamesi ekine eklenen faturalar E-Fatura kapsamında bulunuyor. Gümrük Beyannameli mal ihracı dışında kalan ihracat işlemlerine ait faturalar eskiden olduğu gibi kağıt/e-arşiv olarak düzenlenebilecek.” dedi.

Türkkep E-Dönüşüm Çözüm ve Destek Yöneticisi Rabia YILMAZ ise ; “Türkkep olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı entegratör firmalardan birisi olarak hizmet vermekteyiz. Özellikle E-İhracatın gönderim aşamasında mükelleflerimizden süreç hakkında birçok talep ve sorun aldık. Teknik ekiple beraber destek ve çözüm çalışmalarında bulunuyoruz” dedi.

[ad_2]