[ad_1]

Açıklama : Belarus (Beyaz Rusya) için Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalar yürürlükten kaldırıldı.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK V
2017 YILINA AİT KOTA MİKTARLARI
(Kategori Tanımları Yönetmeliğin 1A No’lu Ekinde Gösterilmiştir)
Ülke adı  Kategori Ölçü Birimi 2017 Kota Seviyesi
Kuzey Kore 1 ton 13
2 ton 15
3 ton 5
4 1000 adet 29
5 1000 adet 12
6 1000 adet 14
7 1000 adet 9
8 1000 adet 13
9 ton 7
12 1000 çift 129
13 1000 adet 151
14 1000 adet 9
15 1000 adet 11
16 1000 adet 6
17 1000 adet 5
18 ton 6
19 1000 adet 41
20 ton 14
21 1000 adet 20
24 1000 adet 26
26 1000 adet 17
27 1000 adet 17
28 1000 adet 29
29 1000 adet 8
31 1000 adet 29
36 ton 9
37 ton 36
39 ton 5
59 ton 47
61 ton 5
68 ton 8
69 1000 adet 18
70 1000 adet 27
73 1000 adet 9
74 1000 adet 13
Kuzey Kore 75 1000 adet 5
(devam) 76 ton 7
77 ton 2
78 ton 12
83 ton 3
87 ton 1
109 ton 2
117 ton 5
118 ton 2
142 ton 2
151 A ton 2
151 B ton 2
161 ton 15

[ad_2]